کد خبر: 22539
زمان انتشار: پنجشنبه 13 آبان 1395 ساعت 17:18
از دریچه‌ی دوربین هادی یعقوبیان؛
عکس || یک دنیا حضور و حماسه‌ی طبسی‌ها در 13 آبان
راهپیمایی 13 آبان در طبس
گلشن: مردم استکبارستیز شهرستان طبس با حضور پرشور خود در راهپیمایی 13 آبان، با شعار همیشگی «مرگ بر آمریکا» انزجار از استکبار را فریاد زدند و حماسه‌ای دوباره آفریدند.

راهپیمایی 13 آبان در طبس

راهپیمایی 13 آبان در طبس

راهپیمایی 13 آبان در طبس

راهپیمایی 13 آبان در طبس

راهپیمایی 13 آبان در طبس

راهپیمایی 13 آبان در طبس

راهپیمایی 13 آبان در طبس

راهپیمایی 13 آبان در طبس

راهپیمایی 13 آبان در طبس

راهپیمایی 13 آبان در طبس

راهپیمایی 13 آبان در طبس

راهپیمایی 13 آبان در طبس

راهپیمایی 13 آبان در طبس

راهپیمایی 13 آبان در طبس

راهپیمایی 13 آبان در طبس

راهپیمایی 13 آبان در طبس

راهپیمایی 13 آبان در طبس

راهپیمایی 13 آبان در طبس

راهپیمایی 13 آبان در طبس

راهپیمایی 13 آبان در طبس

راهپیمایی 13 آبان در طبس

راهپیمایی 13 آبان در طبس

راهپیمایی 13 آبان در طبس

راهپیمایی 13 آبان در طبس

راهپیمایی 13 آبان در طبس

راهپیمایی 13 آبان در طبس

انتهای عکس ها/

نظر شما درباره‌ی این مطلب

نظر سایر مخاطبان درباره‌ی این مطلب

جای فرماندار خالیه.