کد خبر: 22544
زمان انتشار: شنبه 10 مهر 1395 ساعت 13:15
درمان رایگان بیماران روستای دهشور طبس
گلشن: تیم بسیج جامعه پزشکی شهرستان طبس با حضور در روستای محروم دهشور طبس به 70 بیمار خدمات بهداشتی و درمانی رایگان ارائه کرد؛ این یازدهمین تیم بسیج جامعه پزشکی است که از ابتدای امسال توسط بسیج سازندگی به مناطق محروم شهرستان طبس اعزام می‌شود.

درمان رایگان بیماران روستای دهشور طبس توسط تیم بسیج جامعه پزشکی

درمان رایگان بیماران روستای دهشور طبس توسط تیم بسیج جامعه پزشکی

درمان رایگان بیماران روستای دهشور طبس توسط تیم بسیج جامعه پزشکی

درمان رایگان بیماران روستای دهشور طبس توسط تیم بسیج جامعه پزشکی

درمان رایگان بیماران روستای دهشور طبس توسط تیم بسیج جامعه پزشکی

درمان رایگان بیماران روستای دهشور طبس توسط تیم بسیج جامعه پزشکی

درمان رایگان بیماران روستای دهشور طبس توسط تیم بسیج جامعه پزشکی

درمان رایگان بیماران روستای دهشور طبس توسط تیم بسیج جامعه پزشکی

درمان رایگان بیماران روستای دهشور طبس توسط تیم بسیج جامعه پزشکی

درمان رایگان بیماران روستای دهشور طبس توسط تیم بسیج جامعه پزشکی

درمان رایگان بیماران روستای دهشور طبس توسط تیم بسیج جامعه پزشکی

درمان رایگان بیماران روستای دهشور طبس توسط تیم بسیج جامعه پزشکی

درمان رایگان بیماران روستای دهشور طبس توسط تیم بسیج جامعه پزشکی

درمان رایگان بیماران روستای دهشور طبس توسط تیم بسیج جامعه پزشکی

درمان رایگان بیماران روستای دهشور طبس توسط تیم بسیج جامعه پزشکی

درمان رایگان بیماران روستای دهشور طبس توسط تیم بسیج جامعه پزشکی

درمان رایگان بیماران روستای دهشور طبس توسط تیم بسیج جامعه پزشکی

درمان رایگان بیماران روستای دهشور طبس توسط تیم بسیج جامعه پزشکی

درمان رایگان بیماران روستای دهشور طبس توسط تیم بسیج جامعه پزشکی

انتهای خبر/

نظر شما درباره‌ی این مطلب