کد خبر: 22644
زمان انتشار: دوشنبه 4 ارديبهشت 1396 ساعت 10:36
عکس، دوربین عکاسی، عکاسی
گلشن: 40 عکس از 4 عکاس، قابی شده تا هنر خاک و شن‌های طبس در انهدام دشمن را به تصویر بکشد؛ این عکس‌ها که طی سال‌های اخیر از محل واقعه‌ی شکست آمریکا در صحرای طبس تهیه شده، به‌عنوان سندی زیبا و گویا، این فضا را تا حدودی برای شما قابل لمس می‌کند.

بازدید جهادگران نخبه بسیجی از محل شکست حمله نظامی آمریکا در صحرای طبس

بازدید جهادگران نخبه بسیجی از محل شکست حمله نظامی آمریکا در صحرای طبس

بازدید جهادگران نخبه بسیجی از محل شکست حمله نظامی آمریکا در صحرای طبس

بازدید جهادگران نخبه بسیجی از محل شکست حمله نظامی آمریکا در صحرای طبس

بازدید جهادگران نخبه بسیجی از محل شکست حمله نظامی آمریکا در صحرای طبس

بازدید جهادگران نخبه بسیجی از محل شکست حمله نظامی آمریکا در صحرای طبس

بازدید جهادگران نخبه بسیجی از محل شکست حمله نظامی آمریکا در صحرای طبس

بازدید جهادگران نخبه بسیجی از محل شکست حمله نظامی آمریکا در صحرای طبس

بازدید جهادگران نخبه بسیجی از محل شکست حمله نظامی آمریکا در صحرای طبس

بازدید جهادگران نخبه بسیجی از محل شکست حمله نظامی آمریکا در صحرای طبس

07

مراسم گرامیداشت سالروز شکست آمریکا در صحرای طبس

01

08

04

017

مراسم گرامیداشت سالروز شکست آمریکا در صحرای طبس

07

011

012

015

016

018

020

022

025

026

مراسم گرامیداشت سالروز شکست آمریکا در صحرای طبس

029

028

029

مراسم گرامیداشت سالروز شکست آمریکا در صحرای طبس

023

031

انتهای عکس ها/

نظر شما درباره‌ی این مطلب