تلفن: 4643 3282 - 056
نمابر: 4643 3283 - 056
پیامک: 4643 422 0939
پست الکترونیک: Tabas@iran.ir
آدرس: استان خراسان جنوبی، شهرستان طبس، صندوق پستی 187
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: اسماعیل کریمی

 

همچنین جهت ارسال پیام برای ما می‌توانید فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

گلشن در تلگرام
سفارش درج آگهی در گلشن